Dózické klíče

Dozické klíče prodáváme jak předřezané, tak nevyfrézované. U předřezaných klíčů je ve většině případů dořezat drážku, nebo dle opotřebení originálního klíče předřezaný klíč upravit. Z nefrézovaných klíčů (hrubý polotovar) jsme schopni vyrobit i klíče historické do dnes již neprodejných zámků.